Nagrada Sokol,povelje,suradnje

  • UPOZORENJE:
  • PRAVNE NOTE
  • Rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ,Sektora za znakove razlikovanja od 10.10.2009. godine zaštičena su osnovna obilježja /žig ,ime udruge i ostalo/ te odora povijesne postrojbe u svom izgledu i obliku.Time je okončan proces zaštite obilježja i odore Udruge građana Hrvatski sokol Osječko-baranjske županije Osijek i njezine povijesne postrojbe koje je pokrenilo poglavarstvo Udruge.
  • Donošenjem spomenitih rješenja ZABRANJENO je nedopušteno korištenje svih fotografija za razne medijske i osobne interese koje štete udruzi kao i  preprodaja  obilježja Udruge i svojevoljna reprodukcija fotografijama ili snimkama gardista s odorom u cijelosti ili djelovima u tiskanim ili digitalnim medijima /za kalendare,brošure,suvenire,naljepnice,spotove,ostale reprodukcije i drugo/bez pisanog  ODOBRENJA  poglavara udruge i sklapanja odgovarajućeg sporazuma o međusobnim pravima i obvezama.
  • Za svako suprotno postupanje poglavarstvo Udruge tražit će zadovoljštinu preko odgovarajućih državnih institucija i tijela sudske i policijske vlasti.
  • Ova obavijest ujedno je i javno U P O Z O R E NJ E  svima koji žele ostvariti poslovni interes, ili neki negativan prikaz  preko isticanja obilježja ili pripadnika povijesne postrojbe , da to ne čine bez prethodnog dobivenog odobrenja UO Udruge.
  • Svaka zlouporaba prijavit će se nadležnim državnim institucijama .
 • D O D I J ELJE N E   N A G R A D E   ZASLUŽNIM PRIPADNICIMA :
 • Upravni  odbor na svojoj sjednici održanoj  01.12.2023.  godine donio je odluku o dodjeli visokog priznanja ZLATNE PLAKETE   pripadniku DINI ŠUTKU za napravljenih 200 bodova i  visoko priznanje STATUA SOKOLA  pripadniku ALENU CVENIĆU I DENISU MATOKOVIĆU za napravljenih 100 bodova. Ručni sat s gravurom sokola dodjelit će se IVANU ŠIMENIKU za napravljenih najviše izlazaka -bodova u 2023. godini od pripadnika 30. generacije .
 • Sve nagrade dodjeljene su 17.03.2024. godine
 • Visoko priznanje STATUA SOKOLA dodjeljena je DENISU MATOKOVIĆU.
 • Vojni ručni sat uručen je IVANU ŠIMUNEKU.
 • Visoko prinanje STATUA SOKOLA dodjeljena je ALENU CVENIĆU
 • Visoko priznanje ZLATNA PLAKETA dodjeljena je DINI ŠUTKU

______________________________________________________________________________________________________

 • Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj 03.11.2022. godine donio je odluku o dodjeli visokog priznanja Statue sokola za osvojenih 100 bodova – izlazaka pripadniku Branimiru Kružić , Karlu Poštiću i Josipu Krištiću iz generacije 2020.godine.
 • Visoko priznanje Statua sokola dodijeljena je pripadniku Branimiru Kružiću.
 • Visoko priznanje Statua sokola dodjeljena je pripadniku Josipu Krištiću
 • Visoko priznanje Statua sokola dodijeljena je pripadniku Karlu Poštiću
 •  Upravni odbor donio je odluku da  se pripadniku Alenu Cveniću dodjeli ručni sat za napravljenih najviše u generaciji 2021 godine.
 • Upravni odbor na svojoj sjednici donio je odluku o dodjeli Zlatne povelje pripadniku Luki Štarku za napravljenih 200 bodova-izlazaka.
 • Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj 07 .12.2021. godine donio je odluku  o dodjeli visokog priznanja svečane  sablje pripadniku Ivanu Tomas za napravljenih 300 bodova – izlazaka .
 • Dodjela visokog priznanja Statue sokola dodijeljena je  pripadniku Luki Štarku za napravljenih 100 bodova- izlazaka .
 • Dodjela priznanja ručni sat dodijeljen  je pripadniku zadnje generacije Lovri Zovku koji je napravio najviše izlazaka u toj godini
 • Dodjela ručnog sata Denisu Matokoviću za iznimno zalaganje  na službenim izlascima.
 • Donesena je odluka o dodjeli priznanja pripadnicima koji su u 2020/21. godini napravili najveći broj službenih izlazaka  : Branimir Kružić , Antonio Aubrecht ,  Sven Jakovljević ,Josip Capan , Dino Šutak , Karlo Poštić i Josip Krištić
 • Nagrade su dodijeljene 08.05.2022. godine 
 • Upravni odbor na svojoj sjednici  od 21.12.2020. godine donio je slijedeće odluke :Visoko priznanje Statua Sokola dodijeljena   je pripadniku Dini Repcu.
 • Nagrada je dodijeljena 10. siječnja 2021.godine.
 • Ručne satove  dodijeljeni su: Branimiru Kružiću , Karlu Poštiću, Josipu Krištiću , Dini Repcu i Ivoru Marku Kovaču.
 • Nagrade dodijeljene 10.siječnja 2021. godine .
 •  Upravni odbor donio je slijedeće odluke dana 02.prosinca 2019. godine:
 • Visoko priznanje SOKOLSKU ORIGINAL SABLJU za napravljenih 300 izlazaka dobiva  pripadnik Tomislav Ek.
 • Visoko priznanje STATUA SOKOLA bit će dodijeljena pripadnicima Kristijanu Jurić , Zlatku Polihu i Svenu Jakovljeviću  za napravljenih 100 izlazaka.

 • Zidni sat ručne izrade u bakru dobit će pripadnik LUKA ŠTARK za napravljenih najviše izlazaka u 2019. godini.
 • RUČNI SAT  dobit će slijedeći pripadnici na osnovi ostvarenih bodova :
 • Tomislavu  Ek , Leonu Lenart , Zvonimiru Korbar , Ivanu Tomas , Luki Tomas , Ivanu Marinjak ,Adrijanu Bešlić , Kristijanu Jurić , Luki Marinjak , Svenu Jakovljeviću , Zlatku Polih , Mateju Volarević ,Luki Štark, Karlo Marić , Dino , Šutak ,Mrožek Ivan , Stjepan Zakanj.
 •  Upravni odbor donio je odluku o dodjeli Zlatne povelje za napravljenih 200 izlazaka  Zvonimiru Korbaru i Luki Tomasu.
 • Adrijan Bešlić  je dobitnik statue Sokol za napravljenih 100 izlazaka.
 • Priznanja će dobiti: Tomislav Ek , Ivan Tomas, Luka Tomas , Ivan Marinjak ,Adrijan bešlić , Kristijan Jurić,Luka Marinjak , Sven Jakovljević , Zlatko Polih , Marko Kolarić , Matej Volarević.
 • Zahvalnice će dobiti: Leon Lenart , Zvonimir Korbar , Tomislav Tomas , Dino Šutak ,Ivan Mrožek ,Filip Sušac , Dino Repac , Bernard Hackenberger Katuzović,Alen Davidović.
 • Dodjela je održana  17.03.2019. godini.  ,
 • Adrian Bešlić
 • Zvonimir Korbar
 •  
 • Luka Tomas
 •   
 • Upravni odbor donio je odluku da se visoko priznanje Statua sokola dodjeli 14.01.2017. godine; Matej Petku i Josipu  Ćutuniću .
 • Odluka je donesena da se visoko priznanje statua Sokola dodjeli gospodinu Draganu Vulinu , kao i pripadnicima Ivanu Mrožeku i Ivanu Marinjaku. Dodjela  se je izvršila 09.12.2017.  godine.
 • Ivan Marinjak


 • Ivan Mrožek

 • Josip Ćutunić


 • Upravni odbor donio je odluku o dodjeli visokog priznanja  Zlatne plakete koje su se uručile 14.01.2017.godine i to Tomislavu Ek , Ivanu Tomas i Tomislavu Tomas.

 • Upravni odbor na svojoj sjednici donio je odluku o dodjeli priznanja:
 • ZLATNA PLAKETA dodjeljena je  :Leonu Lenart i Daliboru Knežević

 • STATUA SOKOLA dodjeljena je :Hnk Osijek , Stjepanu Ribić,Tomislavu Stošić,Tihomiru Lakotić,Filipu Pešut,Darku Mečenero,Mateju Živković,Želimiru Kiš,Gradu Osijeku

 • SVEČANA SABLJA dodjeljena je :Vladimiru Šišljagiću,Daliboru Andrekoviću , Goranu Đapiću,Stjepanu Zakanj,Spomenku Lončaru i Miroslavu Čakaliću
 • SVEČANA DODJELA  ODRŽANA JE 14.SVIBNJA U 14,00 SATI U RESTORANU KOPIKA .

 • Na sjednici Upravnog odbora donesena je odluka da se DINI ŠUTKU dodjeli visoko priznanje   statua Sokol za napravljenih 100 službenih izlazaka .Dodjela je bila na svečanoj sjednici  29.12. 2015 . godine.

 • Upravni odbor na svojoj sjednici donio je odluku o dodjeli Povelje zahvalnosti Stjepanu Ribiću  za izuzetnu matrijalnu pomoć.
 • Roditeljima Ivana i Tomislava Tomas kao i roditeljima Domagoja i Krešimira i prije Hrvoja Zovka uručene su Povelje zahvalnosti za učestale donacije ali i za još bitniju stvar  , a to su njihovi sinovi koji su  bili ili su još  uvijek aktivni u našoj postrojbi.

Obitelj Tomas s Poglavarom udruge

 • PRAVILA DODJELE PRIZNANJA :
 • Statua  sokol  je priznanje  koje dobiva pripadnik počasne garde koji  na svojim službenim izlascima  napravio 100 ili više bodova.Nagrada se  ne dodjeljuje  u godini u kojoj je napravio određen broj bodova  već se dodjeljuje u slijedećoj  godini.
 • Zlatna plaketa je priznanje koje dobiva pripadnik počasne garde koji na službenim izlascima napravio 200 bodova.Nagrada se  ne dodjeljuje u  godini  u kojoj je napravljen određeni broj bodova već u slijedećoj godini.
 • Povijesna sablja iz 1848 godine /replika/ je priznanje koje dobiva pripadnik počasne garde koji na službenim izlascima napravi 300 bodova .
 • Ručni sat dobiva pripadnik koji u istoj godini je napravio najviše izlazaka.
 • Osobe koje su  svojim besprijekornim radom ili određenom  donacijom doprinijele ugledu udruge ,mogu na prijedlog UO dobiti navedena priznanja.
 • Upravni odbor udruge dinio je odluku o dodjeli statue Sokola slijedećim pripadnicima počasne sokolske garde koje su  dodjeljene 02.03. 2013 godine , za bezprijekoran volonterski rad u promicanju sokolstva i prelaskom 100 bodova: IVAN TOMAS , TOMISLAV TOMAS , ANTONIO ERŽIĆ  , STANKO MEĐUGORAC ,DOMAGOJ ZOVKO I MARKO VIDOVIĆ.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 • S V I   D O B I T N I C I   N A G R A D A  :
 • VISOKO PRIZNANJE SOKOL DODJELJENO JE U PERIODU OD 1995 – 2016 GODINE ZA POSEBNE ZASLUGE POJEDINACA I KOLEKTIVA KOJI SU SVOJIM OSOBNIM RADOM ILI RAZNIM DONACIJAMA POMOGLI U  OČUVANJU I RAZVOJU UDRUGE.


 • PRIPADNICI GARDE:Marijan Lacko, Mario Marjanović, Vjekoslav Kovačević, Dražen Dimnjašević, Vlado Šorša, Zlatko Pocrnić, Marijan Džanko, Domagoj Kranic, Željko Čakalić, Tomislav Pritišanac, Spomenko Lončar, Igor Stipanić, Denis Kordić, Ivan Markulak, Mirko Prijić, Zdenko Kurtović, Robert Bakić, Paul Knežević, Vladislav Morović, Vladimir Pejaković, Tomislav Kiš, Tomislav Kovač, Davor Pajančić, Filip Kuštro, Goran Đapić, Ivan Novokmet, Matija Reiter, Adam Mihaljević, Tomislav Ek, Ivan Turić, Boris Kordić, Leon Lenart, Ante Kolobarić, Vedran Šagodić, Zvonimir Korbar, Miroslav Čakalić, Josip Aračić, Dalibor Andreković, Toni Balić, Miroslav Kardoš, Krunoslav Hanak, Vladimir Budač, Damir Tost, Darko Jurković, Miran Majer, Stjepan Zakanj, Boris Šeper, Neven Katušić, Dalibor Knežević, Tomislav Čičak , Krešimir Štefko ,Ivan Tomas,Stanko Međugorac,Tomislav Tomas,Antonio Eržić,Marko Vidović i Domagoj Zovko,Luka Tomas,Dino Kačar , Dino Šutak,Matej Petko, Matej Klarić ,Ivan Mrožek,Ivan Marinjak , Adrijan Bešlić ,Kristijan Jurić , Zlatko Polih , Sven Jakovljević ,Luka Štark , Banimir Kružić, Karlo Poštić , Josip Krištić
 • DONATORI:  Mladen Mikolčević, Jozo Petrić, Darko Uranjek, Velimir Sičajmov, Marija Keler, Janja Šimić, Marko Bagarić, Zvonko Bugarin, Darko Tolić, Saša Forgić, Damir Stošić,  Slađani Andrašek, Dinko Burić, Krešimir Bubalo, Marija Volinek – Štrekelj,  Antonio Sobol, Mato Gogić, Mile Šojat, Ksenija Zbožil, Živko Ilakovac,.

 • Zorislav Novaković, Tomica Benkotić, Davor Šagodić, Boško Blagojević, Josip Jung, Drago Šerić, Miro Turalija, Jure Glasnović, Željko Lončar,  Nikola Škaro, Damir Brezničar, Igor Živković, Kristina Gereš Pekić, Obitelj Stanković, Nikola Kolarić, Ante Oklopčić, Ljubo Novoselić, Stjepan Rudan, Stevica Radovančević, Damir Skender, Tihomir Glavaš, Damir Taslidžić ,Dražen Tomić ,Igor Medić i Obitelj Antolović,pukovnik Jure Stipić ,Stjepan Ribić,Josip Ćutunić

 • ŠPORTAŠI: Obitelj Matić , Ivan Kiš, Obitelj Černić ,Vjekoslav Beck, Zvonko BiondićŽelimir Kiš,

 • KOLEKTIVI:Osječko-baranjska županija, grad Osijek, HTV Osijek, Televizija Slavonije i Baranje, Osječka televizija, Glas slavonije, Slavonski radio, Hrvatski radio baranja, Radio plus, Radio Osijek, Gradski radio,  Radio Valpovo, Radio Donji Miholjac, Osnovna škola Svete Ane, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Mup PU Osječko baranjska,Braniteljska udruga Laze /Nova Gradiška / Osnovna škola Hrvatski sokol Podgajci  Podravski , Europlakat Zagreb ,Hnk Osijek , Grad Osijek .
 • G L A Z B A : Filip Pešut,Darko Mečenero,Tihomir Lakotić,Matej Živković , Tomislav Stošić
 • VISOKO PRIZNANJE ZLATNA PLAKETA:
 • Dodjeljuje se za ostvaren broj bodova za pripadnike počasne sokolske garde od 200 bodova i za posebne zasluge u očuvanju i promicanju povijesne udruge Hrvatskog sokola Osijek.

  • DOBITNICI ZLATNE PLAKETE: Goran Đapić, Adam Mihaljević,  Matija Reiter, Ivan Novokmet, Spomenko Lončar, Stjepan Zakanj, Miroslav   Čakalić, grad Osijek, Osječko-baranjska županija,Leon Lenart,Dalibor Knežević, Tomislav EK, Ivan Tomas,Tomislav Tomas ,Luka Tomas , Zvonimir Korbar,Luka Štark

 • Ugledni gospodarstvenici , ravnatelji ,obitelji ,sportaši koji su primili visoko priznanje SOKOL

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 • DOBITNICI POVELJE ZAHVALNOSTI  SOKOL : PRIPADNICI GARDE

 • Dalibor Andreković,Josip Aračić,Miroslav Kardoš,Neven Katušić,Marijan Lacko,Stjepan Zakanj,Dražen Dimnjašević,Zlatko Pocrnić,Marijan Džanko,Domagoj Kranic,Željko Čakalić,Krešimir Štefko,Tomislav Pritišanac,Damir Tost,Vladimir Pejaković,Toni Balić,Zdenko Kurtović,Igor Stipanić,Vjekoslav Kovačević,Krunoslav Hanak,Mirko Prijić,Robert Bakić,Vladimir Budač,Darko Jurković,Ivan Markulak,Spomenko Lončar,Mario Vila,Denis Kordić,Boris Kordić,Tomislav Kiš,Vlado Šorša,Marko Matić,Davor Pajančić,Tomislav Kovač,Filip Kuštro,Vladimir Morović,Ivan Novokmet,Ivan Turić,Zvonimir Korbar,Matija Reiter,Adam Mihaljević,Leon Lenart,Ante Kolobarić,Vedran Šagodić,Tomislav Čičak,Tomislav Ek,Goran Đapić,Dalibor Knežević,Antonio Eržić,Ivan Tomas,Tomislav Tomas,Stanko Međugorac,Marko Vidović,Domagoj Zovko, Tomislav Ek ,Miroslav Čakalić.

 • D O N A T O R I : DOBITNICI POVELJE ZAHVALNOSTI

 • Damir Stošić,Tihomir Glavaš,MarkoBagarić,Igor Medić,Darko Tolić,Krešimir Bubalo,Vladimir Šišljagić,Marija volinek-Štrekelj,Obitelj Antolović,Oš Hrvatski sokol Podgajci Podravski,Oš Svete Ane,Ugostiteljsko turistička škola,Zvijezdana Tuma Pavlov,Žarko Zelić,Turistička zajednica grada Osijeka,Željko Kraljičak,Jasenka Mađarević,Rajna Bukić,Velimir Sičajmov,Slađani Andrašek ,Tomica Benkotić,Željko Mandić,Ljubomir Novoselić,Radio Osijek,Televizija Slavonije i Baranje ,Radio Plus,Osječka televizija,Radio Baranja,Filip Pešut,Tomislav Stošić,Matek Živković,Darko Mečenero,Tihomir Lakotić,Mira Vuknić,Silva Wandling, Zvonko Bugarin,Slavonski radio,Josip Tešija,Josip Čutunić, general Mladen Mikolčević,pukovnik Jure Stipić,Europlakat Zagreb,Darko Gmaz,Luka Šarić, obitelji Zovko ,obitelj Zlatunić , obitelj Ivana i Tomislava Tomas,Stjepan Ribić,Bijelić d.o.o.,Osječka pivovara,Tobler, Mozaik cviječarnica,Puhački orkestar DVD Valpovo,MUP PU Osječko baranjska,Nobilis, Cesting, Uprava za ceste osječko-baranjske županije,Savjet mladih OBŽ,HKUD Josipovac , Belje.
 • SPORTAŠI I SPORTSKE ORGANIZACIJE, dobitnici povelje zahvalnosti i Statue sokola:

 • Obitelj Matić,Obitelj Černić ,Ivan Kiš,Igor Tkalčević,Zvonimir Biondić,Vjekoslav Beck,Krunoslav Ižaković,Drago Nikolić,Igor Salajić, Sportski objekti Osijek Zvonko Ibriks,Darko Dumančić,Drago Kerže, Katia Šegavčić ,Kristijan Klarić , Želimir Kiš ,
 • VISOKO PRIZNANJE SVEČANA SABLJA:
 • Dobili su Dalibor Andreković , Miroslav Čakalić,Spomenko Lončar,Stjepan Zakanj,Goran Đapić , Vladimir Šišljagić , Tomislav Ek , Ivan Tomas .
 • NAGRADA SOKOLSKI ZIDNI SAT RAĐEN RUČNO U BAKRU:
 • LUKA ŠTARK dobitnik je sokolskog zidnog sata za najviše ostvarenih bodova na službenim izlascima u 2019. godini
 • SVEN JAKOVLJEVIĆ dobitnik je sokolskog zidnog sata za najviše ostvarenih bodova na službenim izlascima u 2017. godini iz 24 generacije.
 • KRISTIJAN JURIĆ dobitnik je sokolskog  zidnog sata  za najviše osvojenih bodova  na službenim izlascima u 2016 .godini  iz 23. generacije .

 • NAGRADA RUČNI SAT :
 • Dobili su:
 • Ek Tomislav , Ivan Tomas ,Luka Tomas ,Ivan Marinjak , Adrijan Bešlić , Kristijan Jurić ,Luka Marinjak , Sven Jakovljević , Zlatko Polih , Luka Štark ,Karlo Marić ,Leon lenart , Zvonimir Korbar , Dino Šutak , Ivan Mrožek , Matej Volarević , Stjepan Zakanj , Miroslav Čakalić , Branimir Kružić , Karlo Poštić , Josip Krištić , Dino Repac , Ivor Marko Kovač , Lovro Zovko , Denis Matoković , Alen Cvenić

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 • OSNOVNOJ  ŠKOLI HRVATSKI SOKOL PODGAJCI PODRAVSKI  DAROVANA JE PRVA  SVEČANA VEZENA ZASTAVA NJIHOVE ŠKOLE:

 • Upravni odbor udruge donio je odluku o dodjeli   svečane vezane zastave OŠ Hrvatski sokol Podgajci Podravski veličine 180×90 cm. sa dva nosača  jarbola  , a uz to će se dodijeliti i dvije zastave za vanjski jarbol , a dodjela je  održana uoči za Dana škole 30.04.2013. godine, inače  Dana Hrvatskog sokola.
 • OTVORENA SURADNJA SA HRVATSKIM SOKOLOM IZ USORE BiH

 • Potpisana  je Povelja prijateljstva i suradnje između  dvije udruge Hrvatskog sokola Osijeka i Usore  na polju kulture,povijesti i športa dana, 02.03.2013. godine na svečanoj sjednici Poglavarstva Hrvatskog sokola Osijek pred prepunom salom uzvanika/270/.
 • Dana 18.04.2015. godine udruga je donirala veliku donaciju sokolskih komplet odora udruzi Hrvatski sokol Usora.Ovu donaciju primio je s oduševljenjem poglavar udruge Hrvatskog sokola Usora gospodin Željko Joskić u nazočnosti načelnika i zamjenika načelnika općine Usora.

 • OTVORENA JE NOVA SURADNJA SA KUD-om JOSIPOVAC iz Josipovca.

 • Pripadnici počasne sokolske garde darovali su Kud Josipovac s 11 pari kožnih jahačih čizama koje su im prijeko potrebne za rad Kud-a,20.04.2013. godine na otvorenju Hrvatskog doma.

Komentari su zatvoreni.