Članstvo

 

  • UPOZORENJE:
  • PRAVNE NOTE
  • Rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ,Sektora za znakove razlikovanja od 10.10.2009. godine zaštičena su osnovna obilježja /žig ,ime udruge i ostalo/ te odora povijesne postrojbe u svom izgledu i obliku.Time je okončan proces zaštite obilježja i odore Udruge građana Hrvatski sokol Osječko-baranjske županije Osijek i njezine povijesne postrojbe koje je pokrenilo poglavarstvo Udruge.
  • Donošenjem spomenitih rješenja ZABRANJENO je nedopušteno korištenje svih fotografija za razne medijske i osobne interese koje štete udruzi kao i  preprodaja  obilježja Udruge i svojevoljna reprodukcija fotografijama ili snimkama gardista s odorom u cijelosti ili djelovima u tiskanim ili digitalnim medijima /za kalendare,brošure,suvenire,naljepnice,spotove,ostale reprodukcije i drugo/bez pisanog  ODOBRENJA  poglavara udruge i sklapanja odgovarajućeg sporazuma o međusobnim pravima i obvezama.
  • Za svako suprotno postupanje poglavarstvo Udruge tražit će zadovoljštinu preko odgovarajućih državnih institucija i tijela sudske i policijske vlasti.
  • Ova obavijest ujedno je i javno U P O Z O R E NJ E  svima koji žele ostvariti poslovni interes, ili neki negativan prikaz  preko isticanja obilježja ili pripadnika povjesne postrojbe , da to ne čine bez predhodnog dobivenog odobrenja UO Udruge.

   

 • Sokol ima pet vrsta pojedinačnih članova:
 • Počasna sokolska garda
  Izvršujući član
  Vanjski član
  Podupirući član
  Počasni član

Veliko zanimanje mladih za  fotografiranjem sa sokolima

 • Izvršujućim članom postaje se prihvaćanjem zamolbe za učlanjenje, od strane poglavarstva sokola. Izvršujućim članom može postati svaki čovjek, bez obzira na nacionalnost, boju kože, stranačku pripadnost, koji je državljanin Republike Hrvatske. Vanjskim članom postaje se prihvaćanjem zamolbe za učlanjenje od strane UO udruge. Vanjskim članom smatraju se sve osobe koje podnose zamolbe za učlanjenje, a nemaju prijavljeno prebivalište u Osječko – baranjskoj županiji.

Davanje prisege  kadeta  za pripadnika počasne garde

 • Pojedinačno članstvo prestaje:
 • istupanjem u pisanom obliku
  isključenjem
  smrću člana
  Član koji povrijedi kodeks ugleda i časti udruge isključuje se, a odluku o isključenju donosi poglavarstvo na osnovi povrijede kodeksa (čl.31.). Isključeni član ima pravo uložiti žalbu obraničkom sudu u roku od 30 dana po primitku pismene odluke. Od trenutka žalbe obraničkom sudu, prava i dužnosti člana miruju, a odluka o isključenju odgađa se. Odluka obraničkog suda konačna je, a rješenje o isključenju donosi prvi tajnik sokola.
 • Članovi đačke straže – počasne  garde, jedini imaju pravo nositi svečane odore garde. Pripadnici garde u slučaju smrti mogu odati počast : pripadnicima garde i njihovoj najužoj obitelji, počasnom članu udruge, članu koji je najmanje pet godina član udruge, najvišem političkom vrhu države, županije i grada, braniteljima domovinskog rata i to samo ako se ne protivi, tj. ne podudara sa vojnim protokolom, ostalim osobama za koje poglavarstvo odluči da se ne kosi sa načelima udruge koji su dužni namiriti sve troškove prilikom tog izlaska (dnevnica), te se isti izlazak mora prijaviti najmanje 24 sata unaprijed.

Sokoli su uvijek predvodnici mladih kao i sad u obilježavanju dana športa u Osijeku

 • Pripadnici garde mogu izaći na vjenčanje, pripadniku garde, najužoj obitelji pripadnika (brat, sestra), te ostalim građanima uz financijsku nadoknadu troškova izlaska .
 • Pripadnici garde ne mogu izaći ako vremenske prilike ne dopuštaju kao kiša, snijeg i ostalo što bi uništilo svečane odore sokolske garde, kao i privatne ili unaprijed dogovorene obveze.

Komentari su zatvoreni.